مصاحبه با مهندس غفاری ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان (ویدیو +متن)

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۰۲
مصاحبه با مهندس غفاری ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان (ویدیو +متن) با روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان ، ویژه برنامه نوروز 99

فرصت ها ، چالش ها و مشکلات  سال 98 را چگونه دیدید و چگونه پشت سر گذاشتین ؟

ماموریت شرکت شهرک های صنعتی در دو بخش بررسی کرد بخش اول تامین زیرساخت ها و زمین مورد نیاز برا استقرار صنعت و بحمدالله در استان کرمان 43 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی داریم و همگی به بهره برداری و زیر ساخت های مورد نیاز صنایع تامین شده و عملا در هر شهرستانی مکانی برای سرمایه گذاری صاحبان سرمایه وجود دارد و در گذشته شهرک های قدیمی با زیرساخت ها فرسوده بودند که نیاز به زیرساخت های جدید داشتند که زیرساخت های مورد نیاز تامین شد بحمدالله الان زیرساخت های خوبی برای شهرک های صنعتی استان وجود دارد، در بخش دوم ماموریت حمایت از صنایع کوچک که ما مدل های مختلف را در سنوات گذشته اجرا کردیم که بعضا این مدلها در سال 98 بشکوفایی و بهره برداری رسیدن من جمله  مدل پیمانکاری فرعی ،که یکی از مدلهای روز دنیا می باشد در حوزه صنایع خرد و کوچک که این مدل به صنایع که در داخل استان وجود دارند کمک میکند که بتوانند خودشان بعنوان یک حلقه تامین به صنایع بزرگ استان  وصل کنند که الحمدالله این مدل هم نتایج بسیارخوبی در استان داشته است و بخش زیادی از تراشکارهای  استان که عملا تعطیل شده بودند مجددا احیا شدند در بخش  حمایتهایی که مجموعه از واحدهای صنعتی داشته ، اینکه دوره های آموزشی که براشان برگزار شده ،نمایشگاه ها و تورهای صنعتی ،  عارضه یابی بسیار مهم بود که تعداد زیادی  شناسایی کردیم. 

ما در سال گذشته توانستیم که 50 واحد تهدید به چرخه تولید با مدلهای مختلف تامین منابع مالیشان، تغییر کاربری ، تغییر مالکیت  به چرخه تولید برگردانیم  این روند ادامه دارد که یکسری صنایع عملا مجددا باتوجه به شرایط  امروز دیگه  نه کارایی دارند نه با سلیقه مشتری محصولشان هم خوانی دارد این صنایع دیگه قابل برگشت نیستن نیازمند طرح جدید و سرمایه گذار جدیدهستند ولی تعداد صنایعی که با حداقل کمک ها و مساعدت ها ، ياتسهیل نمودن شرایط شان به چرخه تولید برگردندن  این  موضوع با همکاری ما ، سازمان صنعت و معدن ،تجارت ، خانه صمت استان  در سطح استان  انجام میشود.

بفرمایید وضعیت کشور در سال 99 چگونه می بینید و چشم انداز شما برا سال 99 چه هست.

به هرحال اینده را روشن میبینم و هر زمانی هم صحبت میکنم از امید صحبت می شود ، بنظر میرسد باتوجه به اماری که ما در واگذاری اراضی شرکت شهرک ها و قراردادهای سرمایه گذاری که بسته شده شرایط پیشرفت فیزیکی این ها سال اینده را سال خوبی از نظر  بهره برداری رسیدن واحدهای صنعتی و صنفی در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی استان کرمان باشد در خصوص برنامه ها هم ایجاد شهرک صنعتی کرمان  4 بعنوان یک پروژه مهم برای شهرستان کرمان و توسعه شهرک های صنعتی  موجود از نظر زیر ساختی هم اراضی در اختیار، از مسایل زیرساختی هستند و از نظر حمایت ازصنایع کوچک، بخش اول حفظ شرایط  موجود امکان توسعه و بهره وری بیشتر واحد های صنعتی و برگرداندن واحد های غیرفعال به چرخه تولید  از مهمترین برنامه های سال 99 خواهد بود