سومین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری سومین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از سومین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال 99 می باشد تعداد 11 پرونده در این جلسه به دبیری خانه صمت مطرح شد که از این تعداد 3پرونده مرتبط به حوزه تسهیلات بانکی، 4 پرونده مرتبط به حوزه اداره کل امور مالیاتی ،3 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل تامین اجتماعی ،1پرونده مرتبط به حوزه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،1 پرونده مرتبط به حوزه اداره کل تعزیرات ،1پرونده مرتبط به حوزه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ،1 پرونده مرتبط به حوزه فرمانداری و 1پرونده مرتبط به حوزه های سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی و نظام دامپزشکی که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد