دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در استانداری خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال 99 می باشد تعداد 15 پرونده در این جلسه  به ریاست دکتر محمد جواد فدایی استاندار کرمان مطرح شد که از این  11پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،2پرونده مرتبط با اداره کل امور مالیاتی و در نهایت 2 پرونده مرتبط با استانداری که اقدامات  لازم برای پرونده مطرح و مصوب شد  و ظرف مدت 20روز آینده ابلاغ خواهد شد.