هفتمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری هفتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از هفتمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید  استان در سال 99 می باشد تعداد 15 پرونده در این جلسه مطرح شد که از این تعداد 14 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ، 3 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل امور مالیاتی ،1 پرونده مرتبط با حوزه شرکت گاز ،1 پرونده مرتبط با حوزه شرکت پخش فرآورده های نفتی و1 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل راه و شهرسازی که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد.