سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال کرمان در سال جاری به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۴/۱۲
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیر کل  این خانه از برگزاری سومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید شمال استان کرمان به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان در محل سالن شهید مرتضویی استانداری کرمان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که ازبرگزاری سومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید شمال استان کرمان در سال جاری می باشد تعداد 37 پرونده بررسی شد که از این تعداد 5پرونده مرتبط با حوزه استانداری  ،  35 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،3 پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی ، 1پرونده مرتبط با حوزه خانه صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان، 2 پرونده مرتبط با حوزه شرکت پخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز ، 5 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل تامین اجتماعی ،1 پرونده مرتبط با حوزه اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،1 پرونده مرتبط با حوزه شهرداری کرمان ،2 پرونده مرتبط با حوزه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،1 پرونده مرتبط با حوزه فرمانداری شهرستان راور  و1 پرونده حوزه مرتبط با اداره کل حفاظت محیط زیست که اقدامات  لازم برای پرونده مطرح شده مصوب و طی 20روز آینده ابلاغ خواهد شد.