دیدار دبیرکل و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۱۱/۰۳