ستادتسهیل

چهارمین نشست کمیته صنعت و معدن ستاد تسهیل استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۲/۲۵

به گزارش روابط عمومي خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان چهارمین جلسه کارشناسی کمیته صنعت و معدن ستاد تسهیل استان صبح امروز در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برگزار شد.
در این نشست مشکلات برخی از واحدهای تولیدی استان بررسی شد.