برگزاری دومین کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۳/۲۲

دومین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان با حضور جناب آقای  قویدل سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری استان کرمان، جناب آقای سلطانی معاون دادستان، جناب آقای شعبانی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان، جناب آقای شجاعی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان، جناب آقای کاربخش نایب رییس اتاق بازرگانی استان کرمان، جناب آقای رحمان نژاد معاونت امور صنایع سازمان صمت استان، جناب آقای جمشیدی جم رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان و عضو کمیسیون حقوقی خانه صمت، جناب آقای غلامرضا سیدی، جناب آقای خوارزمی، جناب آقای جزینی اعضای کمیسیون خانه صمت استان و جناب آقای کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان در محل ساختمان شماره 2 خانه صمت استان کرمان برگزار شد.