یارانه نه تنها به صنعت اختصاص داده نشد بلکه حاشیه هم داشت

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۱۵

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که برنامه گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیو گفتگو بود و در خصوص رویکرد جدید وزارت صمت و تاثیر آن بر افزایش صادرات به گفتگو نشست.

 به گزارش خانه صمت کرمان؛ سهل آبادی گفت: تولیدكنندگان ایرانی طی دو سه سال اخیر بیشتر به دنبال تولید كالاهای صادرات محور هستند تا در بازارهای جهانی امكان رقابت داشته باشند كه البته امروزه تولید ما هم از نظر كمی و هم كیفی مطرح است.

 وی افزود: یك زمانی ما امكان رقابت كمی با چین و رقابت كیفی با دیگر كشورهای پیشرفته صنعتی دنیا را نداشتیم اما در حال حاضر در این حوزه به درجه و رتبه خوبی رسیده ایم.

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآورشد: قرار بود كه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه ها به تولید اختصاص داده شود اما با گذشت ۱۴ سال از این موضوع نه تنها یك ریال هم به كمك صنعت نیامده بلكه حاشیه هایی هم برای آن ایجاد شد.

 سهل آبادی درمورد وعده تخفیف های مالیاتی به بخش تولید گفت: بهتر است كه دولتمردان واحدهای تولیدی را كه نیروی كارشان را جذب و حفظ كردند و یا افزایش دادند تشویق كنند.

 وی همچنین در پاسخ به این سوال كه رتبه بندی صادركنندگان تا چه حد در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش كیفی صادرات غیرنفتی موثر است اظهاركرد: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی ما كوچك و متوسط هستند كه باید اینها را دریابیم و اگر هم قرار باشد رتبه بندی كنیم باید ببینیم كه آیا اینها در رتبه بندی قرار می گیرند یا خیر.

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از راه اندازی دفاتر توسعه تجارت در برخی كشورها از طریق خانه های صنعت و معدن و با همكاری سازمان توسعه تجارت سخن گفت و افزود: ما دفاتر توسعه تجارت را در كشور عراق، تركیه، دبی راه اندازی كردیم كه در مجارستان هم در حال مذاكره و راه اندازی این دفاتر هستیم.

سهل آبادی در مصاحبه با رادیو گفت وگو، كاركرد توسعه تجارت در كشورهای هدف را بسیار موثر و مثبت ارزیابی كرد و گفت: این دفاتر تجاری هیچ بار مالی برای دولت ندارند و توسط بخش خصوصی هم ایجاد می شوند.

وی در بخش دیگر اظهارات خود، تصریح كرد: رایزنان ما در سفارتخانه های بیشتر سیاسی هستند و ما به دنبال رایزنانی هستیم كه بیشتر كار اقتصادی انجام دهند و با تغییر دولت جابجا نشوند. ارتباطات این رایزنان باید با صادركنندگان خوب باشد و بازار دو طرف را هم بشناسند.

وی تصریح کرد: قرار بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شود اما با گذشت ۱۴ سال نه تنها یك ریال به كمك صنعت نیامده بلكه حاشیه‌هایی هم برای آن ایجاد شد.