هفدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۱۹

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، هفدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع استان کرمان صبح امروز در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گردید.

دراین جلسه مسائل و مشکلات 8 واحد صنعتی استان مطرح و ضمن بررسی تصمیماتی جهت حل مشکلات واحدهای مذکور اتخاذ گردید.