چهارمین جلسه کمیته سیاست‌گذاری دبیرخانه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۲۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ چهارمین جلسه کمیته سیاست‌گذاری دبیرخانه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن ظهر امروز در محل ساختمان شماره یک خانه صمت استان کرمان برگزار گردید.

در این نشست مصوبات جلسه قبل پیگیری وهمچنین انتخاب واحدهای نمونه با توجه به فرم‌های واصله از بررسی‌های به عمل آمده انجام گردید.