هجدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه ستادتسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۲۳

به گزارش روابط عمومی سازمان صمت کرمان؛ هجدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه ستادتسهیل و رفع موانع تولید استان صبح امروز در محل سازمان صمت استان کرمان با چهار دستورکار برگزار گردید.