نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۰۱

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان؛ نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان کرمان صبح امروز در محل سازمان صمت استان کرمان با 7 دستور کار برگزار گردید.