چهارمین جلسه کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ هم اکنون چهارمین جلسه کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان کرمان با یک دستورکار در حال برگزاری است.
این جلسه با حضور رئیس کمسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، دبیرکل خانه صمت استان کرمان، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان، و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، شرکت گاز استان کرمان، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، سازمان صمت استان کرمان و نماینده انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت برگزار گردیده است.