اطلاعیه

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۲۱

1-ابلاغیه مصوبه بالای 5 مگاوات سال 1399 به مشترکین 9911272

2-آیین نامه توسعه داش بنیان بازار برق

3- مصوبه بانک مرکزی در خصوص حساب تجاری و غیرتجاری

4- دستورالعمل پرداخت مشوق های صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401