اطلاعیه:

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۲۱

1-ابلاغیه مصوبه بالای 5 مگاوات سال 1399 به مشترکین 991127

2- آیین نامه توسعه دانش بنیان بازار برق

3- مصوبه بانک مرکزی در خصوص حساب تجاری و غیرتجاری

4- دستورالعمل پرداخت مشوق های صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401