سهمیه بندی مواداولیه پتروشیمی

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۷/۱۷

به گزار ش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ به منظور بهینه‌سازی فرایند تخصیص مواداولیه پتروشیمی جهت واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی و با توجه به سیاست‌های وزارتخانه متبوع مبنی بر توسعه صنایع پایین دستی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی ایجاد شده در این گونه صنایع ضمن اعلام لغو ضوابط قبلی تخصیص سهمیه محصولات پتروشیمی رویه های جدید به شرح ذیل جهت اجرا از سوی وزارت صمت ابلاغ گردید.