بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با هشت دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.