سی‌امین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۲۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، سی‌امین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با 10 دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.