نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی و سلولزی خانه صمت استان کرمان با معاونت امور صنایع سازمان صمت در خصوص سامانه جامع تجارت

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۲۳

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان روز گذشته اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی و سلولزی خانه صمت در نشست با جناب آقای مهندس رحمان نژاد معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص سامانه جامع تجارت به بحث و گفتگو پرداختند.