سی و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان هم اکنون در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۰۶

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ هم اکنون سی و سومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با هشت دستور کار در محل ساختمان شماره دو خانه صمت در حال برگزاری است.