شرایط کسر مالیات ماشین‌آلات تولید ابلاغ شد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد واحدهای تولیدی برای کسر تهاتر و استرداد مالیات ماشین‌آلات خط تولید، در صورت داشتن ثبت سفارش، به تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز ندارند.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛

بر اساس ابلاغ گمرک ایران که در پی دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، واحدهای تولیدی برای کسر تهاتر و استرداد مالیات ماشین‌آلات خط تولید، در صورت داشتن ثبت سفارش، به تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز ندارند.

علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور، اعلام کرد که واحدهای تولیدی برای کسر تهاتر و استرداد مالیات ماشین آلات خط تولید، در صورت داشتن ثبت سفارش، به تاییدیه وزارت‌خانه نیاز ندارند.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۶۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ موضوع تسهیلات سابق بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پیرامون اخذ گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده توسط واحدهای تولیدی، و پیرو ابلاغ سیستمی شناسه ۱۱۷۷۰۱۹۷ (نامه شماره ۶۰/۱۱۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰/۱۵۰۸۴/ ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شناسه ۱۲۱۹۸۵۵۹) در خصوص نحوه اجرای مقررات مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۰۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت (شناسه ۱۳۴۴۰۷۰۳) در خصوص عدم نیاز به تاییدیه مجزا و تلقی ثبت سفارش به عنوان ملاک تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شمولیت معافیت تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام می‌دارد؛ در اجرای مقررات مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، صدور معرفی نامه به ادارات امور مالیاتی استان جهت صدور گواهی اخذ تضمین بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی گواهی (چک)، با رعایت سایر مقررات بلامانع بوده و نیازی به معرفی واحد تولیدی از سوی ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها به آن گمرک جهت برخورداری از تسهیلات مزبور نیست.

تاکید می‌گردد تسهیلات مزبور صرفاً جهت ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر و یا جواز تاسیس است و شامل سایر کالاهای وارده به نام واحد تولیدی نمی‌گردد. ضمن اینکه به محض دریافت دستورالعمل نحوه وصول یا استرداد چک از سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب ابلاغ خواهد شد. همچنین دستور فرمائید در فرم معرفی نامه ذینفع به سازمان امور مالیاتی استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح گردد.

این بخشنامه پیرو نامه سید مهدی نیازی، معاون وزازت صنعت، معدن و تجارت به ادارات استان‌ها در مورد موضوع مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات و تجهیزات، موضوع تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده است.

در نامه نیازی که ۳۰ آبان ماه صادر شده بود، آمده است: در اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۱۵۰۸۴ اص مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی از آنجا که مالیات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت سایر قوانین و مقررات قابل، کسر تهاتر و استرداد است موارد زیر که به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

با توجه به حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات ضرورت تشویق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و حذف فرآیندهای زائد و غیرضرور از آنجا که در مراحل ثبت سفارش بررسی‌های مورد نیاز به ویژه ملاحظات ساخت داخل از سوی ادارات استانی به عمل آمده و نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی در ثبت سفارش ملاک عمل قرار می‌گیرد، واحدهای تولیدی دارای مجوز که برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات نو یا مستعمل مرتبط با خطوط تولید خود که از سوی ادارات استانی تشخیص داده می‌شود ثبت سفارش دریافت کرده‌اند، نیاز به تائیدیه مجزا نداشته و همان ثبت سفارش به عنوان ملاک تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تائیدیه مجاز بودن واحدهای تولیدی برای شمولیت معافیت تبصره ۴ ماده ۸ قانون تلقی می‌شود.

لذا در این رابطه ضرورتی به طی فرآیند جدید یا استعلام از سوی گمرکات اجرایی و یا ادارات مالیاتی از ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و ستاد وزارت نیست. اطلاعات ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار داشته و عنداللزوم اطلاعات تکمیلی نیز مورد تبادل قرار می‌گیرد.

منبع: اتاق ایران