نمایشگاه ایران آگروفود 2023| سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۳/۲۱

نمایشگاه ایران آگروفود 2023| سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

🏢پاویون انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی استان کرمان

📅 تاریخ شمسی: ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

📎 ۴ روز نمایشگاه

⏰ زمان بازدید ۸ صبح الی 15 عصر

📍 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

با افتخار میزبان شما هستیم.

نمایشگاه ایران آگروفود 2023| سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۳/۲۱

⛔ نمایشگاه ایران آگروفود 2023| سی امین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

🏢پاویون انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی استان کرمان

📅 تاریخ شمسی: ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

📎 ۴ روز نمایشگاه

⏰ زمان بازدید ۸ صبح الی 15 عصر

📍 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

با افتخار میزبان شما هستیم.