رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن رشد اقتصادی استان در سال گذشته را ۳.۸ درصد اعلام کرد و گفت: ۵۶ درصد از رشد اقتصادی استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده است.

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۷/۰۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن رشد اقتصادی استان در سال گذشته را ۳.۸ درصد اعلام کرد و گفت: ۵۶ درصد از رشد اقتصادی استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده است.*

مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این همایش اعلام کرد که ۳۰ درصد فعالیت فولادی کشور در کرمان شکل‌گرفته است و این صنایع در قالب صنایع بزرگ و مادر بوده است.

او دراین‌رابطه با اشاره به قابلیت فولادی استان تأکید کرد که از این پتانسیل استان در قالب برنامه هفتم برنامه‌ریزی می‌کنیم تا صنایع کوچک و زنجیره ارزش پیرامون این فولادی‌ها شکل گیرد.

شایان‌ذکر است که رشد اقتصادی استان برای امسال ۷.۷ درصد دیده شده است. تیرماه امسال سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود برای تحقق رشد ۷.۷ درصدی اقتصادی در استان کرمان به ۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم.