شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن استان در واکنش به مشکلات صنایع در بحث آب، گفت: آب خلیج‌فارس به استان آمده تست اما چرا دولت سهم آب هر کدام از صنایع را مشخص نمی‌کند نا مشکلات صنایع مرتفع شود؟

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۷/۰۸

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن استان در واکنش به مشکلات صنایع در بحث آب، گفت: آب خلیج‌فارس به استان آمده تست اما چرا دولت سهم آب هر کدام از صنایع را مشخص نمی‌کند نا مشکلات صنایع مرتفع شود؟

به گزارش کرمان‌نو، حسن‌پور در این جلسه خواست تا هر چه سریع‌تر خط دوم انتقال آب از خلیج‌فارس اجرایی شود و به استان برسد تا نه فقط در بخش صنعت بلکه در بخش کشاورزی هم مسائل و مشکلات حوزه آب استان رفع شود. نماینده سیرجان و بردسیر حل مشکل ابی استان را فقط از دو طریق انتقال آب حوزه به حوزه و بازیافت آب و جلوگیری از هدررفت آب ممکن دانست.

او در این همایش با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه اجرایی شده است، گفت: رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده عدد بالایی نیست و واحدهای موفق مثل واحد اسماعیلی، رئیس خانه صنعت و معدن دیگر واحدها را یاری کنند تا این رشد محقق شود.