فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۹/۱۴

⛔ فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، به پیوست تصویر نامه شماره1571067 مورخ1402/09/06معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان توسعه و تجارت ایران به همراه ضمائم در خصوص انتخاب صادر کننده نمونه استانی در سال 1402 جهت استحضار خدمتتان ارائه میگردد.براساس اعلام سازمان توسعه و تجارت ایران ، ثبت نام الکترونیکی فرایند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال جاری از روز چهارشنبه 15 آدر ماه آغاز و تا پایان ساعت 24 روز شنبه 25 آذر ماه ادامه دارد .در ضمن ارسال مدارک به صورت فیزیکی به معاونت بازرگانی خارجی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان ارائه گردد .

لینک ثبت نام الکترونیکی : https://topexporters.tpo.ir/login

*   فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال١٤

شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1402 (کالاهای دارای پیچیدگی و ضریب دانش بنیانی )

شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1402 (گروه خدمات فنی و مهندسی )

شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1402