نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن و هفته صنایع کوچک برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری مراسم بزرگداشت روز صنعت ، معدن و هفته صنایع کوچک برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اعضای ثابت و مدعو کمیته سیاست گذاری برگزاری گردید ، هماهنگی های اولیه در خصوص برگزاری هرچه بهتر همایش و انتشار و اطلاع رسانی فرم های انتخاب واحدهای نمومنه صنعتی و معدنی بحث و تبادل نظر گردید .