اولین نشست هم اندیشی هیات مدیره صنایع غذایی استان کرمان با اعضای شرکت کننده در نمایشگاه اگروفود ۱۴۰۳ تهران

تاریخ انتشار:
۱۴۰۳/۰۲/۰۸

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان امروز اولین نشست هم اندیشی هیات مدیره صنایع غذایی استان کرمان با اعضای شرکت کننده در نمایشگاه اگروفود ۱۴۰۳ تهران برگزار گردید.

در این نشست در ابتدا گزارشی از چگونگی برگزاری نمایشگاه ، متراژ تخصیص داده شده به واحدها ارائه داده شد و پس از آن واحدهای محترم غذایی حضور یافته در این نشست به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
نمایشگاه بین المللی اگروفود ۱۴۰۳ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران مورخ ۱۹ الی ۲۲ خرداد ماه برگزار میگردد.