نقش قطعات در رشد کیفی محصولات| اعتماد مردم به لوازم خانگی ایرانی چگونه بالا می‌رود؟

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر به سمت سیاست توسعه‌ای در صنعت لوازم خانگی و عمق بخشیدن به داخلی سازی حرکت کنیم، قطعه‌سازان ایرانی رشد قابل توجهی می‌کنند و در …