معاون وزیر صمت در سیرجان: واحدهای معدنی برای فرآوری تسهیلات می‌گیرند

معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از معادن مس تخت گنبد در منطقه چهارگنبد بخش بلورد شهرستان سیرجان گفت: به واحدهای فرآوری معدنی که می‌خواهند طرح توسعه یا اکتشاف تکمیلی …