نایب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:چند نرخی بودن گندم فسادزاست

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
چند نرخی بودن گندم فسادزاست حسن حسینی، رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ورئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان در شورای گفتگو: دولت گندمی را با قیمت ۶۶۵ تومان برای برخی از نانوایی ها ارائه می دهد؛ گندم دیگری با نرخ ۹۰۰ تومان برای نانوایی های آزادپز، بربری و تافتون استفاده می شود و […]

چند نرخی بودن گندم فسادزاست

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ورئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان در شورای گفتگو:
دولت گندمی را با قیمت ۶۶۵ تومان برای برخی از نانوایی ها ارائه می دهد؛ گندم دیگری با نرخ ۹۰۰ تومان برای نانوایی های آزادپز، بربری و تافتون استفاده می شود و در نهایت برای صنف و صنعت نیز گندم با قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان عرضه می شود که همین مقوله خود باعث متضرر شدن دولت و ایجاد فساد در این بخش می گردد؛ به طوری که امروز در یکی از مناطق شهر مشهد می توان آرد تهران را زیر قیمت آرد کارخانجات مشهد خریداری کرد.
یکی از مشکلات حوزه آرد و نان این است که استان ها در این زمینه نمی توانند تصمیم گیری چندانی داشته باشند و بسیاری از مسائلی که اتفاق می افتد، ناشی از تصمیمات ملی است.
تقاضای ما این است که در بحث گندم به سمت تک نرخی شدن برویم، اتفاقی که به نفع دولت نیز هست.