رئیس سازمان صمت جنوب کرمان خبر داد: حل مشکل 2 واحد معدنی جنوب کرمان در کمیسیون 24 مکرر

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۲/۰۶
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از حل مشکلات 2 واحد معدنی در کمیسیون 24 مکرر خبر داد.

به گزارش شاتا، مسلم مروجی فرد ضمن تشکر از همکاری و تعامل اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان با این سازمان در جهت رونق اقتصادی منطقه، گفت: طرح اول مربوط به معدن کرومیت در شهرستان فاریاب می باشد که مقرر شد بازدید مشترکی با حضور کارشناسان این سازمان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان صورت گیرد و تصمیم نهایی جهت فعال سازی معدن گرفته شود.

وی همچنین افزود: طرح دوم نیز مربوط به یکی از اندیس های امیدبخش پهنه شرکت ملی مس در شهرستان جیرفت می باشد که جهت صدور پروانه اکتشاف در این جلسه مطرح و خوشبختانه با نظر مثبت اداره کل منابع طبیعی مقرر شد بازدید مشترکی از طرح صورت و سپس پروانه اکتشاف صادر شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان تاکید کرد: این سازمان نیز در قبال حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیت داشته و تمام تلاشمان رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه می باشد.

گفتنی است که کمیسیون ٢٤ مکرر جنوب استان با حضور موسوی «معاون عمرانی استاندار»، مسلم مروجی فرد «رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان» و سایر اعضا به منظور بررسی صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری برای دو طرح معدنی در جنوب استان برگزار شد.