مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد:

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۳/۲۷

برگزاری کانون جذب و استخدام ایران خودرو توسط سازمان مدیریت صنعتی

کانون جذب و استخدام ایران خودرو از طریق یک همکاری خوب و قابل قبول میان مدیران مجرب و مسئولین کانون سازمان مدیریت صنعتی توانستند تجارب خود را تسهیم کرده و در دو حوزه جذب و استخدام کارشناسان حرفه ای و تکنسین های مهارت محور کانون های خود را برگزار کنند.

به گزارش شاتا به نقل از سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان این سخنان در خصوص برگزاری کانون جذب و استخدام ایران خودرو توسط سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: حفظ محرمانگی کانون و رازداری و همچنین عدم پذیرش فشار از جانب کارفرمایان همواره مورد توجه سازمان مدیریت صنعتی بوده تا استقلال سازمان در برگزاری کانون، شفافیت و نتیجه عدالت محور محقق شود.

وی در خصوص این همکاری تاکید کرد: دیدگاه حاکم بر ایران خودرو و تفکر مدیریت ارشد آن به گونه ای طرح ریزی شده که همواره به دنبال شایسته گزینی و شایسته سالاری است. مدیران ارشد ایران خودرو طی جلسات خود با سازمان مدیریت صنعتی، شناسایی استعدادها، عدالت محوری و شفافیت در جذب نیروهای انسانی را هدف گذاری کردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: بر این مبنا سازمان مدیریت صنعتی از دی ماه 1399 به مدت چهل روز با هدف شناسایی و جذب بهترین ها برای صنعت خودرو در رشته صنعت مهندسی و مدیریت و همچنین در گرایش های علوم اجتماعی و روانشناسی، بهداشت حرفه ای و حقوق، کانون های خود را تجهیز و مدلی بسیار پیشرفته را برای ارزیابی طراحی کرد و ابزارها و شیوه های متعدد و متنوعی را برای این کار در نظر گرفت. بیش از 600 نفر از بهترین هایی که توسط ایران خودرو معرفی شدند مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج و بازخوردها به ایران خودرو ارائه شد.

وی درباره ویژگی های این همکاری مشترک خاطر نشان کرد: آنچه در مدیریت ارشد ایران خودرو به سازمان مدیریت صنعتی ارائه شد بحث جوان باوری و جوان محوری و انتخاب نیروهای با انگیزه و نگاه به آینده بود که با همین هدف سازمان مدیریت صنعتی اقدام به برگزاری کانون نمود. اعتقاد ما بر این است که اگر صنعت کشور و به ویژه صنعت خودرو سازی کشور به تاسی از ایران خودرو شایسته گزینی و شایسته سالاری را در برنامه خود قرار دهند چالش مدیریت در حوزه صنعت و به ویژه صنعت خودرو برطرف خواهد شد و این میسر نخواهد شد مگر اینکه ذهنیت شایسته سالاری در مدیران محقق شود.

کیانی بختیاری در پایان یادآور شد: سازمان مدیریت صنعتی با قدمت بیش از نیم قرن فعالیت در حوزه های آموزش، تحقیق، مشاوره، پژوهش و آینده پژوهی منشا اثر بوده است. اولین کانون ارزیابی در کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت. ویژگی ممتاز این کانون ها نیروهای حرفه ای و ارزیابان ارشد آن است. سازمان مدیریت صنعتی ابزارها و شیوه های متعددی را برای ارزیابی مدیران در اختیار دارد. تعاملات بین المللی خوبی را در زمینه برگزاری کانون های ارزیابی داراست و کانون های آنلاین را برای اولین بار در کشور طرح ریزی کرده است. همچنین بانک اطلاعات و درس آموخته های بسیار غنی در خصوص موضوعات مدیریت استعداد دارد.