توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کرمان با پتانسل های موجوددر معادن استان و احداث صنایع معدنی

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
رئیس سازمان صنعت،معدن وتحارت استان کرمان گفت: پتانسل های موجوددر معادن استان کرمان و احداث صنایع معدنی میتواند در توسعه اقتصادی، تولیدارزش افزوده ، بهبودفضای کسب وکار و اشتغال پایدار نقش بسزایی داشته باشد.

به گزارش شاتا، حسینی نژاد افزود: موادمعدنی درمعادن استان (مس،سنگ آهن،سرب وروی، کرومیت و….)قابیلت فراوری دارند وهدف ما جذب سرمایه گذار واحداث صنایع معدنی درکنارمعادن ودر شهرستانها خصوصا شهرستانهای کمترتوسعه یافته میباشد وهمواره به دنبال جذب سرمایه گذار بوده ایم وسعی کرده ایم درکوتاهترین زمان مجوزهای لازم رابرای سرمایه گذاران صادرکنیم ودرکنار آنها باشیم

وی بیان کرد: تاسیس صنایع معدنی درکنار معادن میتواند درایجاد اشتغال پایدار،تولیدارزش افزوده،بهبود فصای کسب وکار در منطقه وشهرستان نقش بسزایی داشته باشدوباعث توسعه اقتصادی شود که خوشبختانه شاهد افتتاح این پروژه ها در شهرستانهای سیرجان،رفسنجان،زرند،بردسیر و….طی هشت سال گذشته با بیش از ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه های صنایع معدنی استان بوده ایم.