سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از هیأت دولت درخواست کرد:

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

رفع محدودیت‌های ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شعاع 30 کیلومتری کلانشهرها

​سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواستار رفع محدودیت‌های ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شعاع 30 کیلومتری کلانشهرها و اصلاح ماده (14) آیین‌ نامه کاهش آلودگی هوای هشت شهر بزرگ کشور شد.

به گزارش شاتا به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مطابق بند (7) ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن، تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مربوطه می‌باشد.

همچنین به موجب بند (۸) ماده واحده قانون یاد شده، مسئولیت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید با تصویب هیأت وزیران، برعهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارد. بنابراین طی شدن فرآیندهای قانونی درخصوص مکان‌ یابی و تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی ایجاد یک شهرک صنعتی پیش از صدور مصوبه هیأت وزیران و یا ایجاد و توسعه نواحی صنعتی قبل از صدور مصوبه آن در مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مفروض است.

علاوه بر این، ممنوعیت موضوع ماده (14) مصوبه شماره 212326ت/46320هـ مورخ 16/12/1390 هیأت وزیران ناظر بر ایجاد صنایع در خارج از شهرک‌های صنعتی شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری وفق استفسار سازمان حفاظت محیط زیست، شامل خود شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز شده و ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود در محدوده مذکور را با چالش مواجه نموده است.

لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به تعابیر مختلف از آیین نامه مذکور و بروز اشکالات اجرایی، مطابق متن پیشنهادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر هیأت دولت ارسال شده است، خواستار اضافه کردن تبصره‌ای به ذیل ماده (۱۴) این مصوبه به منظور مجاز بودن ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهرهای مذکور شده است.

این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت طی می‌کند.