برگزاری نشست مشترک اداره کل تامین اجتماعی کرمان‌، نماینده خانه صنعت ،معدن و تجارت استان و شرکت حدید کاران کرمان در راستای بررسی مسائل و مشکلات حوزه کارفرمایی

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
برگزاری نشست مشترک اداره کل تامین اجتماعی کرمان‌، نماینده خانه صنعت ،معدن و تجارت استان و شرکت حدید کاران کرمان در راستای بررسی مسائل و مشکلات حوزه کارفرمایی با حضور مدیر کل تامین اجتماعی آستان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت، کارفرمای شرکت حدید کاران کرمان، معاونت بیمه ای، و روسای ادارات وصول حق بیمه، حسابرسی دفاتر قانونی و حراست استان در محل ستاد اداره کل استان جلسه ای مشترک به جهت بررسی مسائل و مشکلات شرکت های معدنی برگزار گردید.

برگزاری نشست مشترک اداره کل تامین اجتماعی کرمان‌، نماینده خانه صنعت ،معدن و تجارت استان و شرکت حدید کاران کرمان در راستای بررسی مسائل و مشکلات حوزه کارفرمایی

 با حضور مدیر کل تامین اجتماعی آستان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت، کارفرمای شرکت حدید کاران کرمان، معاونت بیمه ای، و روسای ادارات وصول حق بیمه، حسابرسی دفاتر قانونی و حراست استان در محل ستاد اداره کل استان جلسه ای مشترک به جهت بررسی مسائل و مشکلات شرکت های معدنی برگزار گردید.


در این جلسه حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان با اشاره به این مطلب که هدف ما از نشست های مشترک رسیدن به راه کارهای مناسب برای حل مسائل بیمه ای کارفرمایان و حمایت از تولید خواهد بود افزود: اکثریت مسائل بوجود آمده در حوزه کارفرمایان عزیز و سازمان تامین اجتماعی به عدم بی اطلاع از قوانین این سازمان برمیگردد که در همین راستا سازمان تامین اجتماعی با  تلخیص بخشنامه ها و برگزاری دوره های مشاوره ای و آموزشی ویژه کار فرمایان و رابطین بیمه ای به دنبال حل این مسئله است تا با عمل به شعار سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با بالا بردن سطح دانش بیمه ای این بزرگواران به مجموعه کار و تولید استان کمک نماید.


در پایان حسینی محمد آبادی بیان داشت: کسب اعتماد توسط کارفرمایان از مجموعه سازمان تامین اجتماعی جز، سرمایه های این سازمان خواهد بود و ما و همکارانمان در ستاد اداره کل و شعب استان به جهت حل مشکلات شرکای اجتماعی خود از هیچ  تلاش و.کوششی دریغ  نخواهیم نمود.

 

در این دیدار نماینده خانه صنعت ،معدن و تجارت استان از تعامل این سازمان به این دفتر و کارفرمایان در جهت رسیدگی به مشکلات آنان تقدیر نمود و افزود: آموزش مسائل بیمه ای برای کارفرمایان بسیار مهم و به عنوان حلقه ای گمشده در بین سازمان و کارفرمایان است که به همت این سازمان کمک بزرگی به دانش بیمه ای این عزیزان خواهد شد .