تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌توانند پیشران توسعه باشند

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۲۴
معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران می‌گوید: ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی در تشکل‌های اقتصادی به عنوان پیشران توسعه و به عنوان محل تجمیع تجارب، اندیشه‌ها می‌تواند راهگشای مسیر توسعه باشد.

مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران می‌گوید: اغلب کشورهای موفق در امر توسعه، حرکتی هدفمند و برنامه‌ریزی شده را به سمت توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. تجربه نشان داده است، حضور دولت به عنوان بنگاه‌دار در اقتصاد یک کشور علاوه بر ایجاد رانت، انحصار و قدرت مضاعف برای آن، می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و رقابت‌های ناسالم و مضر منجر شود. در چنین شرایطی دستیابی به توسعه پایدار صنعتی تقریباً ناممکن خواهد بود.

معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران ادامه می‌دهد: یقیناً در چنین شرایطی ظرفیت‌های گسترده و چشمگیر بخش خصوصی در تشکل‌های اقتصادی به عنوان پیشران توسعه و به عنوان محل تجمیع تجارب، اندیشه‌ها و راهکارها، می‌تواند راهگشا باشد و ضروری است که دولتمردان از این ظرفیت به نحو شایسته بهره‌برداری کنند. بخش خصوصی توانمند و به طریق اولی تشکل‌های برآمده از بخش خصوصی واقعی، یکی از شاخصه‌های مهم توسعه اقتصادی هستند.