معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور: دولت نحوه جبران خسارت ناشی از قطعی برق شرکت‌ها و کارخانه‌ها را اعلام کند

تاریخ انتشار:
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جواب پيگيري خانه صمت ايران در خصوص خسارت ناشی از قطعي برق واحدهاي توليدي در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت نحوه جبران خسارت ناشی از قطع برق شرکت‌ها و کارخانه‌ها را تعیین و اعلام کند.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی» رییس هیات مدیره خانه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از پیگیری‌ خسارات وارد شده بر واحدهای تولیدی بر اثر قطعی برق و گاز از طریق کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضائی دادستان کل کشور خبر داد و گفت: سعید عمرانی معاون قضائی دادستان در جواب پيگيري خانه صمت ايران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور دستور داد نحوه جبران خسارات وارده بر واحدهای زیان دیده تعیین و اعلام شود.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو پیگیری های به عمل آمده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران جهت بررسی خسارات وارد شده بر واحدهای تولیدی بر اثر قطعی برق و گاز در واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی و ارسال گزارشات واصله از خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها به ریاست محترم کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون محترم قضائی دادستان کل کشور (که به پیوست می باشد)،  تصویر نامه واصله از آن مقام محترم به شماره نامه ۱۴۰ ۹۰۰۰/۳۵۲۵۵/۱۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۰۵/۱۰ خطاب به معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین نحوه جبران خسارات وارده بر واحد ها زیان دیده جهت اطلاع و بهره برداری به حضورتان ارسال می گردد.

با تجدید احترام سید عبدالوهاب سهل آبادی

رئیس هیأت مدیره

پيگيري خانه صمت ايران در خصوص موضوع قطعي برق واحدهاي توليدي pdf