رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم‌زمان با بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو دبی: ضرورت ایجاد ثبات در دستورالعمل های حوزه صادرات| مجموعه عوامل تولید از مجموعه عوامل صادرات تفکیک شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد ثبات در قوانین و دستورالعمل های این حوزه تاکید کرد و گفت: در بخش صادرات به عنوان مشوق، قانون جدیدی تصویب شده است که ضمانت‌های …